Jeden z najstarších neprofesionálnych spevokolov na Slovensku pôsobí v Liptovskom Mikuláši už viac ako 150 rokov

Na slávnostnom koncerte spevokolu TATRAN v mikulášskej synagóge dnes zazneli diela slovenských hudobných skladateľov a ukážky svetovej zborovej tvorby. Primátor Ján Blcháč udelil spevokolu 𝑽𝒆𝒓𝒆𝒋𝒏𝒆́ 𝒖𝒛𝒏𝒂𝒏𝒊𝒆 𝒛𝒂 𝒛𝒂́𝒔𝒍𝒖𝒉𝒚.

✨ Pamätnú plaketu vložil aj do rúk dirigenta Ľubomíra Rašiho a organizačného vedúceho zboru Jozefa Škorupu, ocenenie si zo slávnostného večera odniesli aj členovia spevokolu TATRAN:

✨️Jelena Ničová, Jana Lorenčíková, Mária Kompišová, Jana Cuprová, Iva Tomčíková, Jana Repová, Beata Malátková, Ružena Uhelová, Alexandra Dubeková, Katarína Valašíková, Iva Nedelská, Magdaléna Mišíková, Elena Plachá, Zuzana Brtišová, Ľubica Uličná, Ivica Multáňová, Alžbeta Bullová, Eva Záhradníková, Drahomíra Krajčíriková, Renáta Patschová, Ján Lukačko, Július Maličký, Ján Brtiš, Jaroslav Kubišta, Jiří Karlík, Daniel Zarevúcky, Ľubomír Zarevúcky, Ján Janoška, Jaroslav Cais, Vladimír Antošovský.

Vznik TATRANU podnietilo zvyšujúce sa národné uvedomenie, ktoré sa prejavilo už v 60. rokoch 19. storočia zakladaním divadelných a speváckych spolkov. Popri Tisoveckom spevokole a Slovenskom spevokole v Martine zaujal významné miesto Vrbicko-svätomikulášsky spevácky spolok Tatran (1873).

Vznik tohto najstaršieho neprofesionálneho spevokolu na Slovensku je spojený s menom jeho zakladateľa, hudobného skladateľa a učiteľa, Karola Ruppeldta. Riaditeľom a dirigentom spevokolu bol až do roku 1901, no hneď v začiatkoch pozdvihol teleso na vysokú umeleckú úroveň. Činnosť zboru bola bohatá a stál v popredí všetkých hudobno – speváckych podujatí v meste.

Spevokol mal vplyv nielen na hudobné, ale aj na literárne vzdelanie svojich členov, prevažne mládeže. Zdokonaľovali sa v speve a v recitácii diel slovenských básnikov.

Tatran vystúpil aj počas významných spoločenských slávností ako bol program na počesť Milana Rastislava Štefánika, na počesť skladateľov Bedřicha Smetanu a Antonína Dvořáka.

Po zmene spoločenských pomerov v roku 1989 zánikom odboru školstva, ktorý zbor finančne podporoval a po rozdelení okresu Liptovský Mikuláš, hrozil spevokolu zánik. Ostalo niekoľko zanietených členov, ktorí založili občianske združenie Okresný spevokol Tatran. Pozvali medzi seba záujemcov o zborový spev, ktorí neboli len z radov učiteľov. Na pozíciu dirigenta a umeleckého šéfa zboru si vybrali Ľubomíra Rašiho, ktorý ho viedol 22 rokov, v súčasnosti stojí na čele súboru Jozef Škorupa.

Podobné príspevky