Foto: Facebook/Polícia ŽiIinský kraj

Na Kubínskom jarmoku kontrolovala polícia zákaz podávania alkoholu mladistvým osobám

Policajti Obvodného oddelenia Dolný Kubín vykonali kontrolu dodržiavania zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov počas konania jarmoku v meste Dolný Kubín.

Kontrola bola zameraná najmä na zákaz podávania alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov.

Skontrolovaných bolo 23 mladistvých osôb z toho 5 osôb vykonalo dychovú skúšku s pozitívnym výsledkom. Tieto prípady budú oznámené na príslušné obecné úrady a na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny.

Podobné príspevky