Pacienti aj zamestnanci žilinskej nemocnice môžu v sobotňajších parlamentných voľbách odovzdať svoj hlas aj priamo v nemocnici

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú 30. septembra 2023 od 7.00 o 22.00 h. Volič, ktorý sa bude nachádzať v žilinskejj nemocnici v deň volieb ako zamestnanec v službe alebo hospitalizovaný pacient, bude môcť odovzdať svoj hlas výhradne za splnenia jednej z dvoch podmienok. HLASOVACÍ PREUKAZ je nevyhnutné vopred vybaviť, ak je osoba občanom Slovenskej republiky, má trvalý pobyt kdekoľvek na území Slovenskej republiky a nevolí vo svojom územnom obvode. Svoju totožnosť preukáže občianskym preukazom a predložením hlasovacieho preukazu.

OBČIANSKY PREUKAZ stačí, ak je osoba občanom Slovenskej republiky, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky v územnom obvode okrskovej volebnej komisie č. 2 v meste Žilina na jednej z uvedených ulíc:

Bottova, Čepieľ, Dolný val, Farská ulička, Hodžova, Horný val, J.M.Geromettu, Jána Reka, Jezuitská, Jozefa Vuruma, Makovického, Mariánske námestie, Mydlárska, Na bráne, Na priekope, Námestie Andreja Hlinku, Pernikárska, Pivovarská, Predmestská 2B, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, Radničná, Republiky, Sad na Studničkách, Sirotárska, Sládkovičova, Štúrova, Vojtecha Spanyola.

V prípade záujmu voliť v nemocnici, kontaktujte hneď ráno službukonajúcu sestru príslušného oddelenia.

Hlasovací preukaz si môžete vybaviť ešte osobne v čase úradných hodín obce/mesta trvalého pobytu najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb. V prípade splnomocnenej osoby je potrebné úradne overené splnomocnenie.

Podobné príspevky