Štátna aj mestská polícia znovu upozorňuje na zákaz parkovania na chodníkoch od 1. októbra 2023

Od 1. októbra 2023 čaká vodičov veľká zmena. Začne platiť novela zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke – zákaz parkovania na chodníku.

Zákon bol schválený už v marci minulého roka, ale poslanci účinnosť zákona

preložili na október 2023. Dali tak dostatočný čas mestám a obciam na prípravu.

Parkovanie na chodníkoch bude možné iba v tých prípadoch, ak to bude dopravnou značkou alebo dopravným zariadením určené inak alebo ak pôjde o zastavenie alebo státie bicykla, kolobežky s pomocným motorčekom alebo motocykla, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.

Podobné príspevky