Foto: Mesto Žilina

Ešte stále máte možnosť odvoliť aj mimo trvalého pobytu

Ak máte trvalý pobyt v Žiline a v deň volieb do NR SR nebudete môcť voliť vo svojom okrsku, požiadajte mestský úrad o vydanie hlasovacieho preukazu. Ten vás oprávňuje zúčastniť sa volieb v ktoromkoľvek okrsku. Požiadať on môžete:

𝟏, 𝐎𝐒𝐎𝐁𝐍𝐄 na Mestskom úrade v Žiline v klientskom centre (Nám. obetí komunizmu) do 29. septembra.

Pondelok od 7.30 hod. do 15.30 hod.

Utorok od 7.30 hod. do 15.30 hod.

Streda od 7.30 hod. do 17.00 hod.

Štvrtok od 7.30 hod. do 15.30 hod.

Piatok od 7.30 hod. do 14.00 hod.

𝟐, prostredníctvom 𝐎𝐒𝐎𝐁𝐘 𝐒𝐏𝐋𝐍𝐎𝐌𝐎𝐂𝐍𝐄𝐍𝐄𝐉 žiadateľom (do 29. septembra).

Podobné príspevky