Dynamickou zaťažovacou skúškou prešla nová oceľová lávka zo Žiliny do Považského Chlmca ponad rieku Váh

Zamestnanci Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity z Katedry stavebných konštrukcií a mostov a Katedry stavebnej mechaniky a aplikovanej matematiky SvF ŽU na cyklotrase Žilina – Považský Chlmec, kde realizovali statické a dynamické zaťažovacie skúšky lávky ponad Váh pred jej uvedením do prevádzky.

Konštrukčne sa jedná o zavesenú oceľovú lávku s rozpätiami 24,5 + 130 + 20,8 m, ktorá sa stáva zatiaľ najdlhším premostením, po ktorom vedie cyklotrasa, v celom kraji a predlžuje obľúbenú cyklotrasu medzi dvomi hradmi – Strečnom a Budatínom.

Podobné príspevky