V žilinskej nemocnici došlo k zadymeniu priestorov detskej polikliniky, príčinou boli elektrické káble, ktoré prehoreli v dôsledku skratu

Žilinská nemocnica na sociálnej sieti uviedla, že zdravotná starostlivosť je zabezpečená vo všetkých pavilónoch a oddeleniach vrátane detskej polikliniky, kde k požiaru a následnému zadymeniu došlo. Krajské operačné stredisko vyslalo 12 hasičov a 4 kusy hasičskej techniky vrátane hasičskej sanitky. K zraneniu osôb nedošlo. Škody na majetku nemocnice nie sú zatiaľ vyčíslené.

Podobné príspevky