Foto: Rektorát Žilinskej univerzity

Univerzitu tretieho veku UNIZA bude navštevovať takmer 500 študentov

V novom akademickom roku budú cesty za poznaním zacielené do jedinečných svetov UNIZA.

Univerzitu tretieho veku (U3V) Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) bude v akademickom roku 2023/2024 navštevovať takmer 500 študentov jednoročných, dvojročných a trojročných programov. Podľa Adriany Valentovičovej z oddelenia pre medzinárodné vzťahy a marketing UNIZA sa im bude venovať 103 lektorov, lektoriek a hostí v 20 vzdelávacích programoch.

Doplnila, že okrem sídla v Žiline sa budú seniori vzdelávať aj v pobočke U3V UNIZA v Čadci. „Bonusmi ku vzdelávaniu sú cyklus popularizačných prednášok Cesty poznávania, časopis Schody, študijná príručka, medzigeneračné vzdelávanie, dobrovoľníctvo vo vzdelávaní, vzdelávanie v zahraničí a podcasty na Frekvenciách U3V,“ uviedla Valentovičová.

V novom akademickom roku budú podľa nej cesty za poznaním zacielené do jedinečných svetov UNIZA. „U3V sa vydá za jej geniom loci s odborníkmi vo svojej profesii, ktorých meno a práca mnohokrát ‚prekročili‘ hranice mesta, kraja, Slovenska i svetadielu. Na jar 2024 ‚porozpráva‘ o geniu loci i ďalšie číslo seniorského časopisu Schody. Skúsenosti, vedomosti a životná múdrosť seniorov sa stane opäť vzácnou súčasťou tvorivých a úctivých medzigeneračných workshopov. Na Frekvenciách U3V poslucháči spoznajú príbehy účastníkov mobilít Erasmus+,“ priblížila.

„Tešíme sa na študentov, študentky, priaznivcov, lektorov a lektorky, hostí a partnerov v učebniach, v exteriéroch, pri workshopoch so zážitkom i v éteri,“ dodala riaditeľka Ústavu celoživotného vzdelávania UNIZA Lucia Hrebeňárová.

Podobné príspevky