Vojenské vysoké školstvo v Liptovskom Mikuláši oslavuje 50. výročie vzniku

Pri príležitosti tohto okrúhleho jubilea udelí mesto Liptovský Mikuláš Cenu mesta, ktorú prevezme Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika. Ocenenie aktuálne schválili poslanci na rokovaní mestského zastupiteľstva. Oficiálne oslavy výročia sa uskutočnia 12. októbra v priestoroch školy.

Korene vysokého vojenského školstva na Liptove siahajú do začiatku sedemdesiatych rokov minulého storočia, kedy bola v Liptovskom Mikuláši založená Vysoká vojenská technická škola Československo-sovietskeho priateľstva (1973-1993). Následne bol vybudovaný nový areál školy, ktorý postupne vybavili modernými technológiami, prístrojmi a zariadením.

V súvislosti so spoločenskými zmenami a vznikom samostatného Slovenska a samostatnej Armády SR (1993) bolo vojenské vysoké školstvo transformované. Zlúčením Vysokej vojenskej technickej školy v Liptovskom Mikuláši a Vysokej vojenskej pedagogickej školy v Bratislave vznikla Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši (1993-2004).

Predstaviteľom súčasného vojenského vysokého školstva a pokračovateľom tradícií vojenského vzdelávania v Liptove je dnešná Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika (od roku 2004).

Podobné príspevky