Mesto Žilina začalo s rozširovaním komunitného centra na Bratislavskej ulici

Mesto začalo s vytvorením nadstavby existujúcej budovy Komunitného centra na Bratislavskej ulici v rámci projektu s názvom „Každý iný, všetci rovní – sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina“. Jeho cieľom je zlepšiť existujúce životné podmienky, spoločenské prostredie a kvalitu života marginalizovanej rómskej komunity.

💶 Nové priestory rozšíria možnosti trávenia voľného času a záujmovej činnosti pre miestnych občanov. Práce za takmer 137 000 eur mesto financuje cez Nórsky finančný mechanizmus a Štátny rozpočet.

Projekt „𝑲𝒂𝒛̌𝒅𝒚́ 𝒊𝒏𝒚́, 𝒗𝒔̌𝒆𝒕𝒄𝒊 𝒓𝒐𝒗𝒏𝒊́“ má okrem stavebnej aj edukačnú stránku. Vzdelávame a vychovávame všetky vekové kategórie. Aktivity projektu potrvajú do konca apríla 2024. S úmyslom vytvárania podnetného prostredia mesto ešte v rámci neho vybuduje workoutové ihrisko a spustí požičovňu pracovného náradia.

Podobné príspevky