Licencia: pixabay.com

Finančná správa SR spustila nový inovatívny nástroj na bezpečný prenos dát – službu FS Drive

Prostredníctvom tohto nového nástroja môžu daňové subjekty posielať rozsiahle súbory bez toho, aby ich museli predkladať finančnej správe prostredníctvom USB kľúčov, externých diskov alebo prostredníctvom rôznych neoverených aplikácií.

Týka sa to najmä prípadov daňovej kontroly. Nová aplikácia však nenahrádza povinnú elektronickú komunikáciu daňových subjektov s finančnou správou. Informovala o tom hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská.

Aplikácia FS Drive ponúka viaceré funkcie. Okrem možnosti zasielania dokladov, požadovaných súborov ponúka FS Drive aj šifrované úložisko súborov. Prenos dát takouto formou je oveľa bezpečnejší ako klasické zasielanie informácií, či odovzdávanie informácií na rôznych nosičoch dát.

Dáta sa ukladajú na servery dátových centier finančnej správy, šifrujú sa počas tranzitu, aj na úložisku. Nová služba umožňuje aj finančnej správe zasielať súbory externým subjektom, prípadne si od nich vyžiadať súbory, a to vytvorením dočasného účtu s platnosťou prístupu na 30 dní.

Povinnú elektronickú komunikáciu nenahradí

Aplikácia FS Drive však podľa hovorkyne v žiadnom prípade nenahrádza povinnú elektronickú komunikáciu s finančnou správou. To platí aj v prípade obojsmernej elektronickej komunikácie, teda smerom z finančnej správy k daňovým subjektom.

Nič sa nemení na tom, že platitelia DPH, všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby – podnikatelia registrované pre daň z príjmov musia s finančnou správou povinne komunikovať elektronicky.

Povinnosť elektronickej komunikácie majú aj daňoví poradcovia a advokáti za daňový subjekt, ktorého zastupujú pri správe daní a zástupcovia, ktorí zastupujú daňové subjekty, ktorémajú povinnosť komunikovať elektronicky.

Podobné príspevky