Do mestských základných škôl v Žiline nastúpilo približne 6800 žiakov

Vedúca odboru komunikácie a vzťahov s verejnosťou Mestského úradu v Žiline Katarína Gazdíková doplnila, že v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je aktuálne 20 MŠ, osem ZŠ a šesť ZŠ s MŠ.

Ilustračná snímka. Foto: TASR – Martin Baumann

Žilina 4. septembra (TASR) – Do základných škôl (ZŠ) v pôsobnosti mesta Žilina nastúpilo približne 6800 žiakov. Žiakov prvého ročníka je spolu 765, do materských škôl (MŠ) nastúpi 810 detí. TASR o tom informovala vedúca odboru komunikácie a vzťahov s verejnosťou Mestského úradu v Žiline Katarína Gazdíková.

Doplnila, že v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je aktuálne 20 MŠ, osem ZŠ a šesť ZŠ s MŠ. „Tento rok sme pri otváraní nového školského roka 2023/2024 zrealizovali niekoľko zelených opatrení na vybraných školách. Som rád, že každoročne posúvame kvalitu vyučovacieho procesu vpred, aby sme priniesli deťom zelené prvky v bezprostrednej blízkosti školy,“ uviedol primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Realizácia zelených opatrení je rozdelená do dvoch etáp. „V rámci prvej etapy sa obnovujú areály v ZŠ s MŠ na Ul. sv. Gorazda a v MŠ Trnavská. Počas druhej etapy sa obnovujú vonkajšie priestory v ZŠ Limbová, ZŠ s MŠ Gaštanová a v ZŠ s MŠ Do Stošky v Bánovej. Samospráva počas prípravy úzko spolupracovala s riaditeľmi škôl, aby im výsledný projekt revitalizácie ponúkol to, čo v škole či škôlke potrebujú,“ dodala Gazdíková.

Dokončenie obidvoch etáp zelených opatrení je podľa nej naplánované na október 2023. „Oba projekty sú spolufinancované prostredníctvom eurofondov. Vysúťažená cena prvej etapy je 340.135 eur s DPH, cena druhej etapy je 193.470 eur s DPH. Za projektovú dokumentáciu samospráva zaplatila 18.820 eur,“ uzavrela.

Podobné príspevky