Presakujúcu skládku vo Veternej Porube začínajú nanovo prekrývať

Ilustračná snímka. Foto: TASR – Štefan Puškáš

Zhotoviteľ sa rozhodol stavenisko nepretržite monitorovať kamerovým systémom. Po odovzdaní diela bude v monitorovaní pokračovať aj mesto.

Autor TASR

dnes 13:17

Liptovský Mikuláš 8. augusta (TASR) – Presakujúcu skládku tuhého komunálneho odpadu (TKO) vo Veternej Porube začnú v týchto dňoch nanovo prekrývať. Zástupcovia liptovskomikulášskej radnice v utorok odovzdali stavenisko zhotoviteľovi. Mesto avizuje, že sa tak zbaví ekologickej hrozby aj finančnej záťaže. Práce potrvajú 12 mesiacov. Urobí ich firma, ktorá vzišla z verejného obstarávania.

Radnica avizovala, že odbornosť zabezpečí aj stavebný dozor, aby sa nezopakovalo nesprávne prekrytie z minulého obdobia. Deklarovala, že pochybenie spôsobilo mestu škody v rozsahu približne dvoch miliónov eur. „Vnímame, že v minulosti sa uzatvorenie skládky neurobilo v požadovanej kvalite, doplatili na to nielen obyvatelia mesta. Sme odborne, technologicky a kapacitne pripravení zákazku zrealizovať vo vysokej kvalite, v súlade s podmienkami zmluvy, projektovej dokumentácie a prísnymi požiadavkami ministerstva životného prostredia. Aby tentoraz bola skládka uzatvorená skutočne bezpečne voči životnému prostrediu,“ povedala konateľka spoločnosti Slovkorekt Petra Pelachová Mičudová.

Zhotoviteľ sa rozhodol stavenisko nepretržite monitorovať kamerovým systémom. Po odovzdaní diela bude v monitorovaní pokračovať aj mesto.

Znovuzakrytie skládky uhradí mesto z úveru vo výške dvoch miliónov eur. Získalo ho z Environmentálneho fondu. Jeho prijatie schválili poslanci nového mestského zastupiteľstva ešte v januári tohto roka. Úver bude mesto splácať 20 rokov.

O opätovnom prekrytí skládky vo Veternej Porube rozhodla Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP). „V roku 2014 bola skládka neodborne uzatvorená, na čo poukazujú výsledky kontrol SIŽP a prieskumy. Skládka nebola uzavretá v súlade s projektovou dokumentáciou, tesniaca vrstva je preto ako celok nefunkčná a nie je možná jej lokálna oprava. Na celom povrchu musí byť vybudovaná nová funkčná tesniaca vrstva,“ priblížila hovorkyňa Liptovského Mikuláša Viktória Čapčíková. Dodala, že nesprávnym prekrytím dochádzalo k infiltrácii zrážkových vôd do telesa skládky, ich následnému znečisteniu a vytekaniu.

Podobné príspevky