Ochotnícke divadlo v Hubovej je tu už 114 rokov

Ochotnícke divadlo v Hubovej píše svoju históriu úplne prvým predstavením, kedy bolo uvedenie hry Ľudovíta Okánika NARODENIA PÁNA, ktoré sa uskutočnilo 25. decembra 1909, v réžii učiteľa Antona Húsku. Hlavným dôvodom vzniku Divadelného súboru bola skutočnosť, že ochotníci viac ako 60 rokov hrávali pod rôznymi spolkami a organizáciami, ktorým záležalo hlavne na vlastnej činnosti a rozvoju divadla sa nevenovali.

Dvaja muži v šachu, Foto: Divadlo Hubová

Divadelný súbor vznikol 1. októbra 1972 z podnetu režiséra Milana Matisa a sprevádzalo ho rozhodnutie najaktívnejších ochotníkov vziať riadenie svojej činnosti do vlastných rúk. Odpútať sa od tradičných staroochotníckych postupov inscenovania hier, zvýšiť reprízovosť predstavení, zúčastňovať sa divadelných súťaží, odborných divadelných kurzov a školení a rozvíjať pravidelnú divadelnú a súborovú činnosť. To všetko vo výlučnom záujme skvalitnenia divadelným predstavení.

Tieto zámery zo zakladajúceho zhromaždenia sa začali napĺňať už v prvej naštudovanej hre J. BARČA-IVANA MATKA. Postupne sa súbor vyprofiloval ako kolektív reprezentujúci moderné divadelné postupy. V jeho inscenáciách sa nekládol dôraz len na hovorené slovo, ale darilo sa zrovnoprávniť všetky zložky divadelnej syntézy.

Scénografia, kostýmy, rekvizity, scénická hudba, scénické svetlo, herecká tvorba – to všetko malo ambície vlastnej vypovedacej divadelnej hodnoty a nesnažilo sa byť len akýmsi príveskom či služobníckom dramatického textu. Darilo sa napĺňať zmysel slova divadlo = dívať sa a nie iba počúvať. Súbor si cieľavedome osvojil prvky štylizovaného divadla, commédie dell´ arte, grotesky a frašky. Jeho inscenácie dostávali svojský, hubovský charakter a rukopis.

Milan Matis (režisér súboru)V poslednom desaťročí sa súbor, zameral na inscenovanie muzikálov a hudobného divadla. Aj v tomto type divadla sa súbor úspešne usiloval o vlastný prístup k predlohám, využívajúc svoje prednosti v inscenovaní štylizovaného a komediálneho divadla. Vsadil na živú interpretáciu hudby a spevu (bez použitia playbacku) a vlastnú choreografiu bez účasti členov cudzích tanečných skupín, či folklórnych súborov.

O kvalite a umeleckej úrovni divadelných inscenácií súboru svedčí jeho 21-násobná účasť na rôznych sútažných i nesútažných celoštátnych festivaloch, z ktorých si súbor priniesol celkom pät vítazstiev. Boli to festivaly Scénická žatva v Martine, Divadelná Spišská Nová Ves, Belopotockého Mikuláš, Palárikova Raková – Čadca, Festival Aničky Jurkovičovej Nové Mesto n/V., Divadelné Šurany, Divadelný Trebišov a dalšie. Zvláštnu kapitolu v činnosti súboru tvorí i 14 vystúpení v zahraničí – v MAĎARSKU, v RAKÚSKU, v JUHOSLÁVII a v POĽSKU.

Od roku 1972 do roku 2009 súbor uskutočnil takmer 500 vystúpení, vo viac ako 100 mestách a obciach Slovenska, ktoré videlo okolo 75 000 divákov. Svojou činnostou sa zaradil medzi popredné ochotnícke divadelné súbory na Slovensku.

Podobné príspevky