Gymnázium v Námestove ako prvé v kraji získalo dotáciu z Plánu obnovy. Financiami pomôže zdravotne znevýhodneným

V našom kraji je Gymnázium A. Bernoláka v Námestove prvou školou, ktorá získala dotáciu z Plánu obnovy na debarierizáciu. Cieľom dotácie za takmer 130-tisíc eur je zjednodušiť prístup k vzdelávaniu žiakom so zdravotným znevýhodnením. Projekt tak nahradí súčasnú nedostatočnú debarierizáciu, ktorá už nespĺňa parametre a normy v zmysle legislatívy.

Financie škola využije napríklad na reinštaláciu nového výťahu pre imobilných, inštaláciu stoličkového výťahu či viaceré technicko-stavebné úpravy interiéru, vrátane úpravy vstupu do budovy a parkovacieho miesta s bezbariérovým vstupom.

Do výzvy na debarierizáciu sa doteraz zapojilo so svojimi projektami 9 stredných škôl, ktoré spĺňali podmienky a ďalšie školy svoje projektové zámery pripravujú.

Podobné príspevky