Doprava počas Jánošíkových dní 2023

Počas Jánošíkových dní, presnejšie od 4. do 6. augusta 2023, bude na ceste č. II/583 v obci Terchová, konkrétne od piatka 4. 8. 16.00 h do nedele 6. 8. 18.00 h bude určené prenosné dopravné značenie obmedzujúce tranzit cez obec.

Obmedzenie dopravy nebude platiť pre účastníkov festivalu, linkové autobusy SAD, vozidlá zásobovania a vozidlá s právom prednostnej jazdy. Tranzitujúci vodiči majú možnosť obchádzky Terchovej odklonom dopravy, ktorý bude vyznačený dopravnými značkami.

Parkovanie

Na parkovanie vozidiel účastníkov festivalu budú vyčlenené záchytné parkoviská, krajnice miestnych komunikácií v obci a označené verejné priestranstvá.

Plynulosť dopravy

Plynulosť dopravy bude na exponovaných miestach v obci zabezpečená aj prostredníctvom regulovania dopravy organizátormi podujatia v spolupráci s Policajným zborom SR

Podobné príspevky