Ministerka kultúry sa stretla s vedúcimi oddelení kultúry samosprávnych krajov

V súvislosti s prípravou realizácie Stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu 2030 sa 18. júla po prvý raz stretla pracovná skupina zložená zo zástupcov Ministerstva kultúry SR a vedúcich oddelení kultúry vyšších samosprávnych celkov.

Stretnutie viedla ministerka kultúry Silvia Hroncová, štátny tajomník Matúš Bieščad a poradkyňa ministerky kultúry Zuzana Ivašková, ktorí predstavili krátkodobé a strednodobé priority programového vyhlásenia vlády v oblasti kultúry, ďalšie kroky v naplnení Stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu 2030 a výzvu k naplneniu participatívneho princípu pri vytvorení pripravovanej stratégie Fondu na podporu umenia.

Za regionálne samosprávy za zúčastnili Emília Antolíková (Prešovský samosprávny kraj), Jana Knežová (Košický samosprávny kraj), Svetlana Waradzinová (Bratislavský samosprávny kraj), Miroslava Mazánová (Trenčiansky samosprávny kraj), Peter Černek (Banskobystrický samosprávny kraj), Dušan Káčer (Nitriansky samosprávny kraj), Martin Hromada (Žilinský samosprávny kraj), Peter Kadlic (Trnavský samosprávny kraj), generálna riaditeľka sekcie fondov EÚ na ministerstve kultúry Jana Minarovičová, poradkyňa ministerky Darina Kárová a na pozvanie ministerstva aj riaditeľ Fondu na podporu umenia Róbert Špoták.

Na stretnutí zaznel spoločný záujem o presadzovanie lepších podmienok pre oblasť kultúry bez ohľadu na to, či ide o aktivity nezriaďovanej, alebo zriaďovanej kultúry. Zástupcovia sa zhodli, že budúcnosťou kultúrnych inštitúcií je viaczdrojové financovanie, vrátane príspevku od prijímateľov ich služieb. Zástupcovia regionálnych samospráv varovali, že na budúci rok môže dôjsť k poklesu finančných prostriedkov na činnosť ich príspevkových organizácií v oblasti kultúry, ako sú divadlá, knižnice či osvetové strediská, čo by viedlo k čiastočnému obmedzeniu ich činností.

Dôležitým bodom stretnutia bola snaha o čo najefektívnejšie čerpanie finančných zdrojov z troch súčasných výziev pre kultúrne organizácie Central, Decentral a React z končiaceho sa Integrovaného regionálneho operačného programu, ktorý bude uzavretý tento rok.

Ministerka kultúry Silvia Hroncová zdôraznila, že zapojenie regionálnych samospráv do prípravy ďalších krokov naplnenia Stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu 2030 považuje za kľúčové. Najbližšie stretnutia sú naplánované na august a september.

Podobné príspevky