ZORE NAD KRIVÁŇOM – športovo-kultúrno-duchovné podujatie v Pribyline a na Kriváni Foto: Ars ante portas

ZORE NAD KRIVÁŇOM

Športovo-kultúrno-duchovné podujatie v Pribyline a na Kriváni.

Pribylina (TASR),(OTS) – V auguste 2023 si pripomenieme niekoľko významných historických výstupov na symbol slobody Slovenska – Kriváň (2494 m n. m.).

4. augusta evidujeme prvý oficiálny výstup na Kriváň v osobe spišskonovomestského farára Andreasa Jonasa Cirbesa, a to pred 250 rokmi (1773). Údajne na koni (ak, tak len po kosodrevinu). V auguste 1841 vystúpili na Kriváň veľké osobnosti slovenského národa Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban, Michal Miloslav Hodža, a mnohí ďalší. Vtedy s nimi vystúpil aj grécky knieža Ján Arichstartos a niekoľko žien, a čele s takzvanou matkou slovenských vlasteniek Johannou Miloslavou Lehotskou.

Jozef Miloslav Hurban 29. augusta 1844 vystúpil na Kriváň tiež s Jankom Kráľom, Jánom Franciscim a lekárom z Hýb J. B. Guothom, rodákom z Liptova (Ľubela).

V auguste 1911 to boli dvaja priatelia Milan Rastislav Štefánik a Ján Lajčiak, rodák z Pribyliny (významný kňaz, zakladateľ modernej sociológie kultúry. Venoval sa orientálnej filológii, teológii, biblistike, prekladateľskej činnosti, neskôr sociológii, kultúrnej a literárnej histórii).

O pár dní po auguste – 3. septembra – za zúčastnil pamätného výstupu na Kriváň, venovaného Memorandu slovenského národa, evanjelický kňaz, senior, biskup banského dištriktu, spisovateľ a prekladateľ Daniel Bachát Dumný, ktorý v tom čase pôsobil v Pribyline ako farár. Zážitky popísal v diele Výlet na Kriváň roku 1861.
Posledná a najväčšia predvojnová vychádzka sa uskutočnila 27. augusta 1912, kedy na vrchol vystúpilo 62 turistov z celého Slovenska na čele s Jurajom Janoškom starším.

Rehor Uram Podtatranský zanechal svoj odkaz v básni:
„Dokiaľ Kriváň stojí, žije i národ náš:
Nič mu nevykoná nepriateľ, satanáš!
A ty, Kriváňu náš, vypni už raz hlavu!
Videls’ pohanenie – viď aj našu slávu!“

Dňa 8. augusta 1937 zomrel niekdajší pribylinský farár, spisovateľ, básnik, politik Martin Rázus.

Cieľom projektu je pripomenúť tieto osobnosti formou športovo-kultúrno-spoločensko-duchovných aktivít priamo na mieste ich pôsobenia.

Organizátori
Občianske združenie Spolok Martina Rázusa, Ars ante portas, o. z., Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR, Obec Pribylina, Cirkevný zbor ECAV Pribylina, Nadácia Milana Rastislava Štefánika, Klub pribylinských turistov a lyžiarov, Múzeum Janka Kráľa Liptovský Mikuláš

Partneri: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, PODPORA, družstvo pre technický a sociálny rozvoj
Mediálni partneri: Evanjelický posol spod Tatier, Evanjelický Východ

https://www.youtube.com/embed/0JzanODM5BU
Autor zvučky: Robert Čunderlík
Logo a grafika: Robert Paršo
Busta Martina Rázusa: ak. sochár Jozef Barinka

PROGRAM (s približným časom aktivít)

Piatok, 4. august 2023
Predsálie a okolie Domu kultúry Pribylina
14.00
• Výstava o živote a diele M. R. Štefánika
• Výstava výtlačkov Národných novín z roku 1937 s informáciami o úmrtí M. Rázusa
• Kúzelný Kriváň – predajná výstava fotoobrazov Kriváňa fotografa Ľubomíra Schmidu
• Kúzelník Peter Šesták
• Beseda s A. Balážom o jeho životopisnom románe o Jánovi Lajčiakovi Prehovor Ezechiel
(za účasti pranetere Jána Lajčiaka Oľgy Lajčiakovej a prasynovca Pavla Lajčiaka)
• Hudobná skupina Podľa Božej mapy
• Megabubliny pre deti zábava aj pre dosplých
• Koncert Dychového kvinteta Vojenskej hudby Banská Bystrica
Príhovor: generálny duchovný Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR, vojenský biskup plk. Mgr. Viktor Sabo.

Sobota, 5. august 2023
Pribylina
6.30
• Výstup na Kriváň z Troch studničiek
10.00
• Múzeum liptovskej dediny – program pre deti
17.00
Fujara má mnoho tvárí – Ján Demenčík
18.00
• Folklórny súbor Kriváň z Východnej
• Recitácie básní na tému Kriváň

O občerstvenie sa postará Rodina Tkáčová z Beňadikovej s tradičnými liptovskými dobrotami (droby, či baba-placky).

Nedeľa, 6. august 2023
Evanjelický kostol Pribylina
POCTA RÁZUSOVI
10.00
• Spomienkové Služby Božie, slávnostný kazateľ Peter Mihoč, biskup Východného dištruktu ECAV
• Odhalenie busty Martina Rázusa pred Evanjelickým kostolom v Pribyline

Podobné príspevky