Krajská hvezdáreň v Žilinskom kraji

Krajská hvezdáreň v Žiline, ktorej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, plní dve základné úlohy: – popularizuje astronómiu a prírodné a technické vedy rôznymi formami kultúrno – výchovných podujatí pre širokú verejnosť, – vykonáva odborno – pozorovateľskú činnosť v oblasti astronómie a publikuje jej výsledky v odbornej tlači. Jej činnosť vychádza legislatívne zo Zákona o osvetovej činnosti (č. 61/2000 Z.z.), ktorý ju definuje ako špecializované osvetové zariadenie. Hlavným cieľom činnosti hvezdárne je formovanie vedeckého poznania, rozvíjanie pozitívneho vzťahu k prírode, zvyšovanie všeobecného, odborného a kultúrneho povedomia občanov, predovšetkým detí a mládeže.

Hvezdáreň približuje astronómiu, prírodné a technické vedy rôznymi formami kultúrno – výchovných podujatí pre širokú verejnosť. Pre návštevníkov ponúka sprostredkovanie najnovších objavov a poznatkov prostredníctvom prednášok, výstav, astrotýždňa s možnosťou priamej účasti sa na pozorovaní vesmírnych úkazov a objektov.

Areál hvezdárne sa skladá z troch častí. Prvou je interiér hvezdárne tzv. „HVIEZDNE NEBO“. Druhou časťou je GEOPARK , ktorá dokumentuje ukážky hornín typických pre Kysuce a okolie. Treťou časťou je „CESTA PLANÉT“, v ktorej sú umiestnené dva typy hodín – klasické slnečné (ukazujúce tzv. pravý slnečný čas) a analemické, podľa ktorých si môžete nastaviť presný čas.

Dolinský potok 1278Kysucké Nové MestoZ Kysuckého Nového Mesta je potrebné ísť smerom na obec Nesluša. Na druhej križovatke nad reštauráciou Suľkovská piváreň-doprava. Od autobusovej a železničnej stanice je možné dostať sa na hvezdáreň chôdzou za 20 minút, prístup je takmer identický. Smer na hvezdáreň je značený hnedými smerovými tabuľami.Zobraziť navigáciuPrevádzková doba

Pondelok – Piatok08:00 – 14:30
Sobota – NedeľaZatvorené

Pozorovania nočnej oblohy pre verejnosť sa uskutočňujú každý piatok zhruba pol hodiny po západe Slnka v dĺžke trvania 2 hod. V prípade záujmu sa pozorovanie môže predĺžiť. Pozorovania sa realizujú iba v prípade priaznivého počasia (jasná obloha). V prípade záujmu väčšej skupiny (minimálne 15 osôb) je možné dohodnúť iné termíny.

Podobné príspevky