Hrad Strečno

História-popis

Romantická zrúcanina hradu Strečno dominuje nad stuhou Váhu ako symbol feudálnej moci na strednom Považí. Aj keď je už tri storočia ruinou, jeho zachovalá architektúra je dokladom vývoja stredovekej pevnosti od obdobia gotiky po obdobie baroka. Dejiny hradu sa začali síce až v polovici 14. stor., ale prvé osídlenie je omnoho staršie – archeologické nálezy dokladajú osídlenie hradného kopca už od mladšej doby bronzovej. Výslov-ný písomný dôkaz o jestvovaní hradu pochá-dza až z roku 1384, keď sa spomína pod názvom „comitatus castri Strechyn“. Jeho pohnuté dejiny trvali do konca 17. storočia, keď ho na príkaz cisára Leopolda zbúrali. Za necelé štyri storočia sa tu vystriedalo viacero majiteľov, z ktorých treba spomenúť Pongrácovcov, Pavla Kinižiho, Kostkovcov, Deršfiovcov a Vešeléniovcov.
Výsledky historicko – architektonického výskumu sa stali východiskom pre jeho čiastočnú rekonštrukciu a konzerváciu. Úplne sa zrekonštruovala hlavná brána, hlavná veža, južný palác, severný palác a kaplnka. Z väčšej časti sa doplnili severná veža a predbránie, čiastočne východný palác, parkánová hradba a delové opevnenie. V roku 1994 boli dokončené hlavné práce a v roku 1995 bol hrad sprístupnený verejnosti.

Expozície

Archeologická expozícia

V prvej časti expozície sú prezentované archeologické nálezy z obdobia od praveku až po stredovek, ktoré sa našli počas výskumov v Strečne a v okolitých obciach. V ďalšej časti sú vystavené nálezy objavené počas výskumov na okolitých hradoch, ale najmä priamo na hrade Strečno.
Súčasťou prehliadky hradu je stredoveká mučiareň, ktorá je taktiež vynovená. Pôvodne sa na hrade Strečno nenachádzala, je však zaujímavým doplnkom pre poznanie temnej stránky stredoveku. V expozícii sú inštalované rôzne mučiace nástroje, ktorými sa obvinení a odsúdení trestali a mučili.

Nová interaktívna expozícia sprístupnená 3. júla 2023 je rozdelená na dve časti. Prvá je venovaná majiteľom a správcom hradu, druhá je zameraná na vojenské dejiny hradu. „Hneď v úvode návštevníkov privíta významná osobnosť spätá s hradom Strečno – Žofia Bosniaková, ktorá prostredníctvom videopríbehu porozpráva o živote a osudoch majiteľov hradu, jeho správcoch a osobnostiach spojených so životom na hrade Strečno od jeho úplných počiatkov. Atmosféru podčiarkne pohyblivá veľkoplošná projekcia, ktorá doplní rozprávaný príbeh. Malí i veľkí návštevníci sa zabavia pri tieňohre, kde hlavnú úlohu zohrajú postavičky vojakov. O zábavu bude postarané aj pri selfie wall, kde sa môžu tešiť napríklad na kostýmové zrkadlo. Pre tých, ktorí sa chcú dozvedieť viac, je v expozícii pripravený infokiosk s dotykovou encyklopédiou, s podrobnejšími informáciami o dejinách hradu, majiteľoch a správcoch hradu i vojenských dejinách.“ Časť novej expozície je pre návštevníkov prístupná v rámci prehliadky.

V podhradí zaujme stredoveká dedina Paseka, postavená autenticky podľa dobových stredovekých stavieb. Pozostáva z piatich malých kompletne vybavených drevených domčekov so slamenými strechami – dom stredovekého pekára, rybára, ľudovej liečiteľky, útulňa pre pútnikov. V piatom domčeku je umiestnený infopult. Súčasťou dediny je funkčná zvonica a studňa.

KAPLNKA HRADU STREČNO
– stála výstava venovaná Žofii Bosniakovej

Hrad Strečno spravuje Považské múzeum v Žiline

Podobné príspevky